Clicky

جلسه ماهیانه شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انجمن اسلامی پزشکان ایران ، جلسه ماهیانه شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران برگزار شد. این جلسه عصر امروز یک تیرماه با حضور دکتر شهریاری رییس شورای مرکزی، دکتر سیدعلی ریاض دبیرکل و سایر اعضای شورای مرکزی در محل دفترمرکزی این تشکل برگزار شد.


در این جلسه دکتر شهریاری به بیان چالش های موجود در عرصه سلامت کشور و دکتر ریاض  ضمن ارائه گزارشی از اقدامات اخیر صورت گرفته از سوی انجمن اسلامی پزشکان، تحلیلی از وضعیت سیاسی موجود کشور و مسایل پیش رو ارائه نمود.
همچنین دکتر سیدحیدر محمدی رییس سازمان دارو و غذای کشور نیز به ارائه گزارشی از شرایط دارو و تجهیزات پرداخت.
در ادامه این نشست، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان ایران به تبادل نظر و هم اندیشی در خصوص برنامه های این تشکل در عرصه های سیاسی و صنفی پرداختند.